Privacybeleid

Safety Service NoordPRIVACYVERKLARING

Safety Service Noord, gevestigd in Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Safety Service Noord
Barend vd Veenwei 76
8915 HS Leeuwarden

K.v.K.: 769660

René van der Meulen is de Functionaris Gegevensbescherming van Safety Service Noord.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huisbier.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@safetyservicenoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Safety Service Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Safety Service Noord) tussen zit.

Safety Service Noord gebruikt wel social apps voor promotionele doelen. De targetting vindt dan plaats op basis van het aangeven van doelgroep-specificaties in deze apps. De promoties zijn dus nooit bewust gericht op personen van wie wij persoonsgegevens bijhouden. De social apps die we gebruiken zijn Facebook en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Safety Service Noord bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • Adresgegevens: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • Telefoonnummer: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • E-mailadres: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • (Indicatie van je) verzamelinkomen: zolang je klant of van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering.
 • Geboortedatum kinderen: zolang je klant of van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering.
 • Jaaropgaven van kinderopvangorganisaties / Jaaropgaven van gastouderbureaus: zolang je klant of van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering.

Delen van persoonsgegevens met derden
Safety Service Noord verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Safety Service Noord gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Safety Service Noord en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@safetyservicenoord.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Safety Service Noord wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Safety Service Noord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Uitgeprinte gegevens – waaronder facturen – bewaren we in een map die we in een afgesloten kast bewaren
 • Digitale gegevens bewaren we op een computer, gsm en tablet die:
  • beveiligd zijn met een wachtwoord voor toegang
  • steeds maximaal geupdated zijn voor wat betreft beveiligingssofware

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op via info@safetyservicenoord.nl.