RI&E scan

RI&E scan

Door in uw bedrijf structureel grip te houden op risico’s en voor de gezondheid van uw mensen, zullen uw inspanningen ook daadwerkelijk resultaat opleveren.

Met onze advies die we u geven na de RI&E scan kunnen wij u handvatten aanbieden om het bedrijf naar een betere en veilige werkomgeving te helpen.

Wilt u een zo veilige mogelijke werkomgeving?

https://safetyservicenoord.nl/wp-content/uploads/2021/03/bootje.jpg

Waar kunnen we u bij helpen?